okovi za kuhinju - mimi sabac

Duo Forte set

povratak na podizne sisteme
Opis / specifikacija proizvoda:

‣ za širinu fronta 600 mm
‣ korišćenje u kombinaciji sa Duomatic Push šarkama i magnetima

Naziv artikla:

‣ Hafele Duo Forte setFree Fold

povratak na podizne sisteme
Opis / specifikacija proizvoda:

‣ za drveni front i alu profile
‣ funkcija zaustavljanja u više pozicija
‣ sa ugradenim usporivačem
‣ materijal: okov: plastika/čelik

Naziv artikla:

Hafele Free Fold podizni sistem


Free Flap

povratak na podizne sisteme

Opis / specifikacija proizvoda:

‣ za drveni front i aluminijumske profile od 45 mm
‣ funkcija zaustavljanjau više pozicija
‣ sa ugradenim usporivačem
‣ za visinu fronta: 250-450 mm
‣ materijal: okov: celik (niklovan) maska: plastika (siva i bela)
‣ ugao otvaranja: 107° (opciono 90° sa graničnikom)

Naziv artikla:

‣ Hafele Free Flap


Free Up

povratak na podizni sistemi
Opis / specifikacija proizvoda:

‣ za drveni front i alu profile
‣ funkcija zaustavljanja u više pozicija
‣ sa ugradenim usporivačem
‣ za visinu fronta: do 600 mm
‣ materijal: okov: plastika/čelik maska: plastika (siva)
‣ mogućnost štelovanja: visina ±1,5 mm; bočno ±1,5 mm ; dubina ±1,5 mm.

Naziv artikla:

‣ Free Up


Hafele Maxi

povratak na podizne sisteme

Opis / specifikacija proizvoda:

‣Promenom ugradnog položaja i kombinacijom sa odgovarajućim dodacima mogu se realizovati sve uobičajene primene otvaranja npr. fronta sa ručkom ili bez, fronta sa aluminijumskim okvirom i potpuno staklenog fronta, automatsko otvaranje do krajnjeg položaja, zadržavanje u više pozicija, lagano otvaranje teških frontova, posebno široki i teški frontovi do preko 50 kg.
‣ Moguće koristiti samo jedan ili dva okova - u zavisnosti od veličine fronta
‣ Individualno podešavanje sile na odredenu težinu fronta
‣ za širinu fronta 600 mm koristiti dva Maxi okova
‣ korišćenje u kombinaciji sa šarkama sa ili bez automatike zatvaranja

Naziv artikla:

‣ Hafele Maxi podizni sistem